Za organizirano uresničevanje interesov staršev se iz vseh treh oddelkov izvolijo predstavniki za Svet staršev.

Na 1. roditeljskem sestanku so bili izvoljeni v Svet staršev:

  • v oddelku od 1-3 let : predstavnica ga. Katja Pregl

 

  • v oddelku od 3-4 let : predstavnica ga. Kaja Plavčak

 

  • v oddelku od 4-6 let : predstavnica ga. Marta Gosak Mayer