Vrtec  Jarenina je javni vzgojno – izobraževalni zavod pri OŠ Jarenina, ki ga je ustanovila Občina Pesnica. V šolskem letu 2020/2021 je vpisanih v vrtec 46 otrok. V celodnevni program je vključenih 42 otrok, v poldnevni program z zajtrkom in kosilom 4 otroci.

Program se izvaja v treh oddelkih.

 

  1. STAROSTNO OBDOBJE
ODDELEK  VZGOJITELJICA  POMOČNICA VZGOJITELJICE

1-3,  BIBE

12 otrok

Srša Katja  Kolar Klara

 

  1. STAROSTNO OBDOBJE
ODDELEK VZGOJITELJICA POMOČNICA VZGOJITELJICE

3-4,  PIKE

16 otrok

Senčič Franja Ivančič Čeh Jerica

4-6,  SONČKI

18 otrok

Donko Jelka Uršla Leš