Vrtec  Jarenina je javni vzgojno – izobraževalni zavod pri OŠ Jarenina, ki ga je ustanovila Občina Pesnica. V šolskem letu 2021/2022 je vpisanih v vrtec 47 otrok. V celodnevni program je vključenih 42 otrok, v poldnevni program z zajtrkom in kosilom 4 otroci.

Program se izvaja v treh oddelkih.

 

  1. STAROSTNO OBDOBJE
ODDELEK  VZGOJITELJICA  POMOČNICA VZGOJITELJICE

1-3,  BIBE

14 otrok

Srša Katja  Čeh Ivančič Jerica

 

  1. STAROSTNO OBDOBJE
ODDELEK VZGOJITELJICA POMOČNICA VZGOJITELJICE

2-4,  PIKE

15 otrok

Klara Kolar Urška Brunčič

4-6,  SONČKI

18 otrok

Donko Jelka Urška Leš