Predura 7.30 – 8.15    
1. ura 8.20 – 9.05 1. odmor – malica 20 minut
2. ura 9.25 – 10.10    
3. ura 10.15 – 11.00    
4. ura 11.05 – 11.50 2. odmor ali kosilo 20 minut
5. ura 12.10 – 12.55    
6. ura 13.00 – 13.45    
7. ura 13.50 – 14.35    

 

Pouk je v eni izmeni s pričetkom ob 8.20 uri.

Pred poukom od 7.30 uri dalje so:

– jutranje varstvo, varstvo vozačev, dodatni in dopolnilni pouk, interesne dejavnosti.

Podaljšano bivanje je od 11.50 do 16.00

Za učence prvega razreda je organizirano jutranje varstvo od 6.00 do 8.00 v skladu s potrebami staršev, izraženih v začetku šolskega leta.