Seznam potrebščin za šolsko leto 2024/2025 (PDF)

  1. RAZRED

Seznam delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv

naziv predmet
LILI IN BINE: NOVI PRIJATELJI 3, medpredmetni komplet s samostojnimi delovnimi zvezki po predmetih, kodo in prilogami, založba ROKUS-KLETT,

EAN: 3831075931206

Stroške nakupa delovnih zvezkov krije Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.

učni komplet

 Potrebščine po izboru učitelja

naziv predmet
ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti, količina: 1 angleščina
ZVEZEK veliki A4, TAKO LAHKO, 1 cm karo, količina: 2 matematika
ZVEZEK veliki A4, TAKO LAHKO, črtasti z vmesno črto na eni strani,

količina: 2

slovenščina
ZVEZEK, veliki A4, brezčrtni, količina: 2 spoznavanje okolja, glasbena umetnost
NALIVNO PERO, količina: 1  
KOLAŽ PAPIR, velikost A4, 24-barvni, količina: 1  
VOŠČENE BARVICE, količina: 1  
VODENE BARVICE, količina: 1  
TEMPERA BARVICE AERO, 12 kosov, 7,5 ml v kovinski škatli, količina: 1  
RISALNI BLOK, 20-listni, količina: 1  
LESENE BARVICE, količina: 1  
FLOMASTRI, količina: 1  
KOMPLET ČOPIČEV: ploščati št. 6, 10, 14; okrogla: št. 6, 8, količina: 1  
ŠKARJE, količina: 1  
MAPA A4 z elastiko, plastificirana, količina: 1  
LEPILO stic, 21 g, količina: 2  
SVINČNIK, trdota HB, količina: 4  
RADIRKA, količina: 1  
ŠILČEK, količina: 1  
RAVNILO NOMA 5, velika šablona, količina: 1  
KOMPLET ŠPORTNE OPREME, količina: 1  

 

Povezava na Emka.si

Povezava na Kopija nova

Povezava na go2school