GLEDALIŠKA PREDSTAVA SVET BREZ NASILJA
– za učence od 1. do 9. razreda v dvorani gasilskega doma ob 12. 10

DELAVNICE ZA UČENCE:

– Pravljica o nenasilju 3. in 4. razred ob 11. uri v učilnici GUM

– Strpnost do drugih 5. in 6. (GUM) ter 7. in 8. razred (MAT) ob 13. uri

– Živim po svoji pameti 9. razred ob 13. uri v učilnici SLJ.