Nekategorizirano

 
 • Koristne spletne strani

  Spletne strani, kjer najdete podatke o vpisu, programih, poklicih: MIZŠ CIPS Javni sklad CSD Moja izbira Srednješolski vpisnik Dijaški.net VKO točka Spletne strani srednjih šol Biotehniška šola Maribor Gimnazija in srednja šola za kemijo in farmacijo Ruše Izobraževalni center Piramida Lesarska šola Maribor Prometna šola Maribor Srednja šola za oblikovanje Maribor Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor Srednja elektro-računalniška šola Maribor Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor Srednja šola za trženje in dizajn Maribor Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor Tehniški šolski center Maribor Prva gimnazija Maribor II. gimnazija Maribor III. gimnazija Maribor Konservatorij za glasbo in balet Maribor Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška

   
 •  
 • Izbor učbenikov 2022/2023

  Izbor učbenikov za šolsko leto 2022/2023 (PDF). IZBOR UČBENIKOV, KI JIH ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023 PREDLAGA STROKOVNI AKTIV RAZRED naziv predmet kom cena Več avtorjev: LILI IN BINE: NOVI PRIJATELJI 1, samostojni delovni zvezek za matematiko s kodo in prilogami, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612719357 matematika   15,50 Več avtorjev: LILI IN BINE: NOVI PRIJATELJI 1, samostojni delovni zvezek za slovenščino s kodo in prilogami, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612719371 MIZŠ bo za prihodnje leto financiralo nakup delovnih zvezkov. slovenščina   15,50 M. Kramarič, M. Kern, M. Pipan: LILI IN BINE 1, učbenik za slovenščino – jezik, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612711023 Slovenščina   11,50 M. Kordigel Aberšek, I. Saksida: LILI IN BINE 1, berilo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612711030 Slovenščina   11,50 M. Rajšp, J. Žic: LILI IN BINE 1, učbenik za matematiko, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612711016 Matematika   11,50 N. Šefer, V. Kumše: LILI IN BINE 1, učbenik za spoznavanje okolja, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612711009 Spoznavanje okolja   11,50 T. Mraz Novak: LILI IN BINE 1, učbenik za glasbeno umetnost, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612717735 Glasbena umetnost   11,50          RAZRED naziv predmet kom cena LILI IN BINE: NOVI PRIJATELJI 2, medpredmetni učni komplet (samostojni DZ) s kodo in prilogami za 2. razred osnovne šole, založba ROKUS-KLETT, EAN: 3831075929609 MIZŠ bo za prihodnje leto financiralo nakup delovnih zvezkov. Učni kompleti Rokus – Klett   40,00 M. Kramarič, M. Kern, M. Pipan: LILI IN BINE 2, učbenik za slovenščino – jezik, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712129 Slovenščina   13,50 M. Kordigel Aberšek: LILI IN BINE 2, berilo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712150 Slovenščina   13,50 M. Rajšp, J. Žic: LILI IN BINE 2, učbenik za matematiko, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712136 Matematika   13,50 N. Grošelj, M. Ribič: LILI IN BINE 2, učbenik za spoznavanje okolja, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712143 Spoznavanje okolja   13,50 RAZRED naziv predmet kom cena Več avtorjev: LILI IN BINE: NOVI PRIJATELJI 3, samostojni delovni zvezek za slovenščino s kodo in prilogami, 2 dela, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612920777 MIZŠ bo za prihodnje leto financiralo nakup delovnih zvezkov. Učni kompleti Rokus – Klett   16,40 M. Kramarič, M. Kern, M. Pipan: LILI IN BINE 3, učbenik za slovenščino, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712761 Slovenščina   15,50 M. Kordigel, I. Saksida: LILI IN BINE 3, berilo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712785 Slovenščina   15,50 M. Rajšp, J. Žic: LILI IN BINE 3, učbenik za matematiko, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612714314 Matematika   15,50 N. Grošelj, M. Ribič: LILI IN BINE 3, učbenik za spoznavanje okolja, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712778 Spoznavanje okolja   15,50 RAZRED naziv predmet kom cena M. Blažič, G. Kos et al.: RADOVEDNIH PET 4, berilo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 3831075925748 Slovenščina   15,80 J. Skela et al.: MY SAILS 1, NEW, učbenik za angleščino, založba ZO, EAN: 9789612303358 Angleščina   17,00 N. Kustec: ČUDOVITI SVET GLASBE 4, učbenik z avdio CD-jem, založba DZS, EAN: 9789610201236 Glasbena umetnost   19,50 RAZRED naziv predmet kom cena M. Blažič et al.: RADOVEDNIH PET 5, berilo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 3831075925731 Slovenščina   15,80 N. Jesenik, J. Skela, V. Šavli: MY SAILS 2, NEW, učbenik za angleščino, založba PIVEC, EAN: 9789616968515 Angleščina   19,95 N. Kustec: ČUDOVITI SVET GLASBE 5, učbenik, založba DZS, EAN: 9789610208594 Glasbena umetnost   14,90 RAZRED naziv predmet kom cena M. M. Blažić et al.: NOVI SVET IZ BESED 6, berilo za slovenščino, založba ROKUS-KLETT, EAN: 3831075927551 Slovenščina   19,00 Željko L., Verbinc A., Vatovec M.: MATEMATIKA 6, učbenik za matematiko v 6. razredu osnovne šole, založba MKZ, EAN: 9789610143550 Matematika   18,90 N. Jesenik, V. Šavli, T. Milijaš: MY SAILS 3, NEW, učbenik za angleščino, založba PIVEC, EAN: 9789617026009 Angleščina   19,95 A. Šorgo, S.A. Glažar, M. Slavinec: AKTIVNO V NARAVOSLOVJE 1, učbenik za naravoslovje v 6. razredu, založba DZS, EAN: 9789610201151 Naravoslovje   16,90 V. Koch, S. Hribar Kojc, T. Hitti: GOSPODINJSTVO 6, učbenik, založba MKZ, EAN: 9789610107323 Gospodinjstvo   11,90 S. Fošnarič et al.: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 6, učbenik, založba IZOTECH, EAN: 9789616740265  Tehnika in tehnologija   15,00 I. Vrbančič, J. Veit et al.: GLASBENA UMETNOST 6, učbenik, založba MKZ, EAN: 9789610144717 Glasbena umetnost   17,40 H. Verdev: Raziskujem Zemljo. Novo potovanje, učbenik, založba ROKUS-KLETT, EAN:9789612717032 Geografija   19,10 H. Verdev: Raziskujem preteklost 6, učbenik, založba ROKUS-KLETT, EAN:9789612717162 Zgodovina   19,50 RAZRED naziv predmet kom cena M. M. Blažić et al.: NOVI SVET IZ BESED 7, berilo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612710156 Slovenščina   19,00 Željko L., Verbinc A., Vatovec M., Štefančič M.: MATEMATIKA 7, učbenik za matematiko v 7. razredu osnovne šole, založba MKZ, EAN: 9789610153405 Matematika   18,90 D. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 2, NEW EDITION, učbenik za angleščino, slovenska izdaja, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612716721  Angleščina   19,00 O. Janša Zorn, M. Zorn, D. Mihelič: KORAKI V ČASU 7, učbenik za zgodovino v 7. razredu, založba DZS, EAN: 9789610201144 Zgodovina   17,90 Tawitain E.: Jaz, midva, mi 7, učbenik, založba ROKUS KLETT, EAN: 9789612718541 Domovinska in državljanska kultura in etika   14,40 Verdev H.: Raziskujem Stari svet 7. Novo potovanje, učbenik, založba ROKUS KLETT, EAN: 9789612719418 Geografija   19,10 A. Šorgo, B. Čeh, M. Slavinec: AKTIVNO V NARAVOSLOVJE 2, učbenik za naravoslovje v 7. razredu, založba DZS, EAN: 9789610202523 Naravoslovje   16,50 S. Fošnarič, J. Virtič, D. Slukan: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 7, učbenik, založba IZOTECH, EAN: 9789616740272  Tehnika in tehnologija   13,50 N. Kustec: GLASBA SKOZI ČAS 7, OD ZAČETKOV DO BAROKA, učbenik, založba DZS, EAN: 9788634142013 Glasbena umetnost   19,50 RAZRED – Izbirni predmeti naziv predmet kom cena Giorgio Motta: WIR 1, učbenik za nemščino, slovenska izdaja, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612094232 Nemščina   17,90 RAZRED naziv predmet kom cena M. M. Blažić et al.: NOVI SVET IZ BESED 8, berilo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612711177 Slovenščina   19,00 U. Wennekers, R. Koullen: TANGRAM 8, učbenik za matematiko, založba DZS, EAN: 9789610205135 Matematika   17,90 D. Goodey, N. Goodey, M. Craven: MESSAGES 3 NEW EDITION, učbenik za angleščino v 8. razredu osnovne šole, Založba Rokus Klett, d.o.o., EAN:9789612716745 Angleščina   19,00 J. Razpotnik, D. Snoj: RAZISKUJEM PRETEKLOST 8, učbenik, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612710095 Zgodovina   19,50 Tawitain E.: Jaz, midva, mi 8, učbenik, založba ROKUS KLETT, EAN: 9789612719326 Domovinska in državljanska kultura in etika   14,40 Verdev H.: Raziskujem Afriko in Novi svet 8. Novo potovanje, učbenik, založba ROKUS KLETT, EAN: 9789612920111 Geografija   19,10 M. Svečko: SPOZNAVAM SVOJE TELO, učbenik za biologijo v 8. razredu, založba DZS, EAN: 9789610200802 Biologija   16,00 B. Beznec et al.: MOJA PRVA FIZIKA 1, učbenik za 8. razred, PRENOVLJENO, založba MODRIJAN, EAN: 9789617053135  Fizika   18,30 Smrdu, Andrej:Od atoma do molekule. Učbenik za kemijo v 8. razredu osnovne šole, založba Jutro EAN: 9789616746564 Kemija   13,50 I. Vrbančič, M. Prel, J. Veit: GLASBA 8, učbenik s CD-jem, prenova, založba MKZ, EAN: 9789610131984 Glasbena umetnost   17,40           RAZRED – Izbirni predmeti naziv predmet kom cena Giorgio Motta: WIR 2, učbenik za nemščino, slovenska izdaja, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612094348 Nemščina   17,90 RAZRED naziv predmet kom cena M. M. Blažić et al.: NOVI SVET IZ BESED 9, berilo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612716493 Slovenščina   19,00 M. Levy, D. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 4, New Edition, učbenik za angleščino v 9. razredu osnovne šole, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612717001  Angleščina   19,00 J. Razpotnik, D. Snoj: RAZISKUJEM PRETEKLOST 9, učbenik za zgodovino, prenova 2013, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712990 Zgodovina   19,50 Verdev H.: Raziskujem Slovenijo 9. Novo potovanje, učbenik, založba ROKUS KLETT, EAN: 9789612920869 Geografija   19,10 A. Gorjan, L. Javoršek: RAZIŠČI SKRIVNOSTI ŽIVEGA 9, učbenik za biologijo v 9. razredu, založba PIPINOVA KNJIGA, EAN: 9789619335420 Biologija   15,00 M. Ambrožič et al.: FIZIKA, NARAVA ŽIVLJENJE 2, učbenik za 9. razred z dodatkom na www.vedez.si, založba DZS, EAN: 9788634136685 Fizika   17,20 Smrdu A.: SVET KEMIJE 9, OD MOLEKULE DO MAKROMOLEKULE, JUTRO, EAN: 9789616746687 Kemija   13,50 I. Vrbančič, M. Prel, J. Veit: GLASBA 9,  učbenik s CD-jem, prenova, založba MKZ, EAN: 9789610125211 Glasbena umetnost   17,40           RAZRED – Izbirni predmeti naziv predmet kom cena Giorgio Motta: WIR 3, učbenik za nemški jezik, slovenska izdaja, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612094317 Nemščina   17,90  

   
 •  
 • 4. razred

  Bralna značka 4. razred Ambjørnsen, I.: Samson in Roberto Bauer, J.: Groznovilca v hudi hosti Blyton, E.: knjiga iz zbirke Pet prijateljev Broderirick, M.: Čarovniška vajenka Brenk, K.: Prigode kaze Kunigunde Cat Le Blanc: Tri vohunke v tekmi za mis Dahl, R.: Čudoviti lisjak; Matilda Ende, M.: Čarobni napoj Gibbes, L.: Švrk in preizkusi Gosciny, R.: knjiga iz zbirke Asterix Gough, J.: knjiga iz zbirke Zajec in medvedka Hanel, W.: Prihaja Ana Nas Havukainene, A.: knjiga iz zbirke Tine in Bine Hrovat, U.: Velika packarija Kasparavičius, K.: Izginula slika; Vrtnar Florjan Knister: knjiga iz zbirke Mala čarovnica Lili Kočar, T.: Lumpi iz 4a Kokalj, T.: Detektivka Zofija… Konc Lorenzutti, N.: Nisem smrklja; Kakšno drevo zraste iz mačka Kovač, P.: Težave in sporočila psička Pafija; Kaja in njena družina Kovačič, L.: Zgodbe iz mesta Rič-Rač Kovič, K.: Moj prijatelj Piki Jakob Lainšček, F.: Mislice Lindgren, A.: Pika nogavička Lobel, A.: knjiga iz zbirke o Regcu in Kvakcu Makarovič, S.: Glavni petelinček; Korenčkov palček; Coprnica Zofka; … Markuš, J.: knjiga iz zbirke Jurka Burka in mlade brihte Mate, M.: Papagaj Bine Meadows, D.: knjiga iz zbirke Mavrične vile Milne, A.: Medved Pu Morkunas, G.: Bolšje zgodbe Möderndorfer, V.: Muc Langus in čarovnička Gajka Pavček, T.: Juri Muri po Sloveniji Pregelj, S.: knjiga iz zbirke S konca kamene dobe Preussler, O.: Strahek Proysen, A.: Čajna ženička Rose, G.: Tigrova preproga Rozman, A.: knjiga iz zbirke o Gospodu Filodendronu; Kako je Oskar postal detektiv Rozman, S.: Martin Fantalin Santos, C.: Prodam očeta; Prodam mamo Sempe – Goscinny: Nikec Simon, F.: knjiga iz zbirke Grozni Gašper Smolar, A.: Pujsa in Andrej Migec in druge knjige iz zbirke Stanton, A.: knjiga iz zbirke Gospod Gnilc… Suhodolčan, P.: knjiga iz zbirke Pozor pravljice!; Živalske novice 1, 2, 3, 4 ali 5 Svetina, P.: Antonov cirkus Vidmar, J.: Potovanje groze; Zalo sreča pamet Vrabič, T.: Poredni volk Wendt, A.: Henrikin strešni vrt Zupan, D.: knjiga iz zbirke Drekca Pekca in Pukca Smukca; Jaz, Franci Grdi; knjige iz zbirke Zgodbe o Hektorju   Pesniške zbirke: Grafenauer, N.: Kaj ima sonce najraje? Kovič, K.: Zlata ladja Novak, B.: Periskop Pavček, T.: Vrtiljak Primi pesmico za rep Rozman Roza, A.: Pesmi iz rimogojnice; Črvive pesmi Štampe, Žmavc, B.: Živa hiša; Svilnate rime Vegri, S.: To niso pesmi za otroke ali…   Priporočilni seznam (PDF).

   
 •  
 • Humanitarna pomoč Ukrajini

  Spoštovani starši, tudi na Osnovni šoli Jarenina se bomo pridružili Rdečemu križu Slovenije pri akciji zbiranja materialne pomoči za prebivalce Ukrajine. Zbiralna akcija bo potekala na  šoli od ponedeljka, 14. 3. 2022 naprej. Prostor za oddajo je v prostorih gospoda hišnika. Če bi želeli pomagati, vas trenutno prosimo za: – higienske pripomočke (plenice, vložke, šampone, trda mila, otroške zobne paste, krtačke…) – komplete prve pomoči in material za prvo pomoč (npr. obliži, povoji …) – prehranske izdelke (z daljšim rokom trajanja, vsaj pol leta pred iztekom roka uporabe, zapakirana v originalni embalaži; ne sme biti v stekleni embalaži, npr. konzerve, suha hrana, otroška hrana ) Oblek, čevljev, posteljnine, odej in spalnih vreč v tem trenutku ne zbiramo. Prosimo vas, da nam podarite le pomoč iz seznama, saj bo tako zbrana pomoč odgovarjala na potrebe ljudi v stiski in se ne bo po nepotrebnem kopičila v skladiščih. Po zaključku zbiralne akcije bomo zbrani material odpeljali v skladišče RK v Mariboru. Verjamemo, da bomo s skupnimi močmi pripomogli k reševanju humanitarne krize v Ukrajini. Že vnaprej se vam zahvaljujemo za vašo solidarnost. Skupaj smo neustavljivi! Kolektiv OŠ Jarenina  

   
 •  
 • ZAKLJUČEK PROJEKTA ZGODBOŽERČKI S PODELITVIJO PRIZNANJ

   
 
 
 

Projekti

Za več informacij o posameznem projektu kliknite na sliko:

 
 
 
Dostopnost