Svet zavoda


SVET ŠOLE

Predsednica sveta šole MATEJA VELIČKOVSKI STOPAR

 

PREDSTAVNIKI DELAVCEV

MATEJA VELIČKOVSKI STOPAR-predsednica Sveta šole

FRANJA SENČIČ

HELENA SAVERNIK

STANISLAV ČRNKO

BARBARA OGRIZEK

 

PREDSTAVNIKI USTANOVITELJA:

MONIKA BUSER-podpredsednica Sveta šole

MILAN ŽUGMAN

ROMAN RICHTER

 

PREDSTAVNIKI SVETA STARŠEV V SVET ZAVODA

VANJA ŽMAK-predsednica Sveta staršev

TINA KLUN

MARTA GOSAK MAYER

 

 

PREDSTAVNIKI SVETA STARŠEV:

 1. RAZRED    TINA KLUN
 2. RAZRED    TAMARA LOVRENČIČ
 3. RAZRED    BILJANA PEJČIČ
 4. RAZRED    DANIJELA ŽELEZINGER
 5. RAZRED    ZORAN VELIČKOVSKI
 6. RAZRED    IRENA GRAH
 7. RAZRED    VANJA ŽMAK
 8. RAZRED    ANDREJA GRAGER
 9. RAZRED    BOJANA PAVALEC

 

PREDSTAVNIKI SKUPIN VRTCA:

 1. SKUPINA    MARTA GOSAK MAYER
 2. SKUPINA    KSENIJA MAČEK
 3. SKUPINA    FELONA ŽOLNIR

 

PREDSTAVNIKI UO ŠOLSKEGA SKLADA:

 

DANIJEA ŽELEZINGER – predsednica upravnega odbora šolskega sklada

ZORAN VELIČKOVSKI

LORETA HEBAR

JELKA DONKO

KLAVDIJA POTOČNIK

VIZIJA ŠOLE

"S skupnimi močmi v
varnem in spodbudnem 
okolju omogočamo
otrokom kvalitetno 
pridobivanje
vseživljenjskega znanja. 

Vzgajamo jih v
odgovorne, strpne,
spoštljive in dosledne
osebnosti."


 


banner-mladi-literat-200


safe-si


skype

Arhiv