Dejavnost šolskega sklada je pridobivanje sredstev iz prispevkov staršev, občanov, donacij, zapuščin in iz drugih virov. Namen sklada je financiranje dejavnosti in potreb, ki niso sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno.

Sklad za opravljanje dejavnosti pridobiva sredstva tako, da obvešča javnost, predvsem pa starše učencev o potrebah po financiranju dejavnosti in potreb, ki niso redni program in jih ustanovitelj ne financira, o potrebah po nakupu posebne opreme, ki je potrebna pri izvajanju izobraževalnih programov, o potrebah po strokovnih ekskurzijah, taborih, o potrebah po zvišanju standarda pouka, za kar iz rednih virov ni dovolj sredstev.

Člani Upravnega odbora šolskega sklada so: Danijela Železinger – predsednica, Klavdija Potočnik, Loreta Hebar, Jelka Donko, Zoran Veličkovski.

Šolski sklad – pristopna izjava (PDF)

Poročilo šolski in vrtčevski sklad 2023 (PDF)

Poročilo šolski in vrtčevski sklad 2022 (PDF)

Obrazec za namenitev dela dohodnine šolskemu skladu (PDF)