Seznam potrebščin za šolsko leto 2024/2025 (PDF)

  1. RAZRED

Seznam delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv

naziv predmet
Več avtorjev: LILI IN BINE: NOVI PRIJATELJI 2, medpredmetni učni komplet (samostojni delovni zvezki za SLO, MAT, SPO, GUM) s kodo in prilogami, založba ROKUS-KLETT, EAN: 3831075929609

Stroške nakupa delovnih zvezkov krije Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.

slovenščina

 

Potrebščine po izboru učitelja

naziv predmet
ZVEZEK, veliki A4, 40-listni, črtasti z vmesno črto in brezčrtni v enem, količina: 2 slovenščina, angleščina
ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, brezčrtni, količina: 1 spoznavanje okolja
ZVEZEK, veliki A4, 40-listni,  1 cm karo, količina: 2 matematika
ZVEZEK, veliki A4, 40-listni, črtasti z vmesno črto ABC z malimi in velikimi pisanimi črkami količina: 1 EAN: 3831075929623 slovenščina
ZVEZEK, veliki A4, 40-listni, črtasti z vmesno črto ABC z malimi in velikimi tiskanimi črkami količina: 1 EAN: 3831075929616 slovenščina
PLASTELIN, 12 barv, količina: 1  
VOŠČENE BARVICE, količina: 1  
VODENE BARVICE, količina: 1  
RISALNI BLOK, 20-listni, količina: 1  
TEMPERA BARVICE AERO, 12 kosov, 7,5 ml v kovinski škatli, količina: 1  
PALETA za mešanje barv, količina: 1  
KOMPLET ČOPIČEV: ploščati št. 6, 10, 14; okrogla: št. 6, 8, količina: 1  
LESENE BARVICE, količina: 1  
FLOMASTRI, količina: 1  
SVINČNIK, trdota HB, količina: 2  
RADIRKA, količina: 1  
ŠILČEK, količina: 1  
ČRNI TUŠ, količina: 1  
RAVNILO NOMA 1, mala šablona, količina: 1  
RAVNILO NOMA 5, velika šablona, količina: 1  
ŠKARJE, količina: 1  
KOMPLET ŠPORTNE OPREME, količina: 1  
LEPILO stic, 21 g, količina: 2  
KOLAŽ PAPIR A3, 20 listni  
MAPA A4 z elastiko, količina: 1  
VREČKA ZA ŠPORTNO OPREMO, količina: 1  

 

Povezava na Emka.si

Povezava na Kopija nova

Povezava na go2school