Izbirni predmeti


IZBIRNI PREDMETI
V skladu z določili 17. člena ZOŠ (Uradni list RS, št. 12/1996, 33/1997, 59/2001 in 71/2004) je šola izvedla izbor ponujenih izbirnih predmetov.

RAZRED
UČITELJ
PREDMET
TEDENSKO UR

7.
Mateja V. Stopar
Nemščina
2

8.
Mateja V. Stopar
Nemščina
2

9.
Mateja V. Stopar
Nemščina
2

7.. 8. in 9.
Barbara Ogrizek
Sodobna priprava hrane
1

9. in 8.
Valerija Vreča
Glasbena dela
1

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 4., 5. in 6. ter 7., 8. in 9. razred
Nemški jezik (izvaja Mateja Veličkovski Stopar)
NIP angleščina v 1. in 1. TJA ANJ, 2., 3. razred – Špelca Bratuša

VIZIJA ŠOLE

"S skupnimi močmi v
varnem in spodbudnem 
okolju omogočamo
otrokom kvalitetno 
pridobivanje
vseživljenjskega znanja. 

Vzgajamo jih v
odgovorne, strpne,
spoštljive in dosledne
osebnosti."


 


banner-mladi-literat-200


safe-si


skype

Arhiv