Izbirni predmeti


V skladu z določili 17. člena ZOŠ (Uradni list RS, št. 12/1996, 33/1997, 59/2001 in 71/2004) je šola izvedla izbor ponujenih izbirnih predmetov. Izbrane predmete prikazuje tabela.

 

RAZRED UČITELJ PREDMET TEDENSKO UR
7. razred Mateja Veličkovski Stopar Nemščina 2
8. razred Mateja Veličkovski Stopar Nemščina 2
9. razred Mateja Veličkovski Stopar Nemščina 2
8. razred Polona Poljanec Šport za sprostitev 1
9. razred Polona Poljanec Izbrani šport 1
9. razred Gregor Gošnik Računalniška omrežja 1
7. – 9. razred Valerija Vreča Glasbeni projekt 1

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 4., 5. in 6. ter 7., 8. in 9. razred

Nemški jezik (izvaja Mateja Veličkovski Stopar)

NIP angleščina v 1. in 1.TJA  ANJ, 2., 3. razred – Špelca Bratuša

VIZIJA ŠOLE

"S skupnimi močmi v
varnem in spodbudnem 
okolju omogočamo
otrokom kvalitetno 
pridobivanje
vseživljenjskega znanja. 

Vzgajamo jih v
odgovorne, strpne,
spoštljive in dosledne
osebnosti."


 


banner-mladi-literat-200


safe-si


skype

Arhiv