Katarina Jarc in Zala Majal sta na šolskem Cankarjevem tekmovanju osvojili bronasto priznanje.

Zala Majal seje uvrstila na regijsko tekmovanje.

Čestitamo!