Učenci po mojih navodilih izvajajo pevske vaje in pesemsko gradivo doma, se posnamejo, mi pošljejo in dobijo povratno informacijo. Pomembno je, da učenci v tem času tudi prepevajo in se ob tem sproščajo.
Evita poje pri MPZ- ju in je svoje delo tudi odlično opravila, kot vsi ostali, ki so poslali svoje posnetke pevskih vaj.