Varna pot v šolo in prevoz


PREVOZ IN VARNA POT V ŠOLO

Učenci imajo urejen brezplačen avtobusni prevoz.

Vozijo se iz smeri:
Zmrzlenk 6.30, Rošker 6.32, Donko 6.35, Kostanjevec – Polički Vrh 6.37, kmetija Pavalec 6.39, Unger 6.40, Bračič 6.42, Gruber 6.45, Gorjup 6.49, Caf-Donko 6.50, Pezdiček 6.52, Slatenik 6.54, Jareninsko križišče 6.59, Repa 7.01, šola 7.04

smeri:
Zmrzlenk 7.10, Kapel 7.12, Jareninski dvor 7.14, Jarc/Vajgen 7.15, Križ – Metz 7.18, Kostanjevec – Gačnik 7.20, Šparl 7.22, Rošker – Kren 7.24, šola 7.27

Po končanem pouku učenci čakajo na avtobus v jedilnici in v oddelku podaljšanega bivanja.
Odhod avtobusa izpred šole je ob 13.15 in 14.40.
Za varnost učencev pri odhodu na avtobus poskrbijo dežurni učitelji.

VARNA POT V ŠOLO
Otrok naj gre v šolo pravočasno. Hodi naj po levi stani ceste, v nasprotni smeri kot poteka promet. Posebej prvošolčka večkrat pospremite tudi sami do šole in ga poučite o nevarnosti. Pokažite mu, kje in kako lahko prečka cesto. Učenci prvih razredov naj okoli vratu nosijo rumene rutice. Če prihajajo ali odhajajo v mraku, naj nosijo svetla odbojna telesa, npr. kresničko.

V smislu prometne varnosti ugotavljamo, da bi morali prometno varnost urejati in reševati celovito, v sodelovanjem z lokalnim okoljem, kot tudi občino Pesnica ter policijsko postajo Šentilj. Želimo kompleksno rešitev, ki bi zagotavljala dolgoročno varnost naših otrok v cestnem prometu v okolici šole in kraju. V mislih imamo pločnike za pešce, cestne grbine, ustrezno signalizacijo ipd.

VIZIJA ŠOLE

"S skupnimi močmi v
varnem in spodbudnem 
okolju omogočamo
otrokom kvalitetno 
pridobivanje
vseživljenjskega znanja. 

Vzgajamo jih v
odgovorne, strpne,
spoštljive in dosledne
osebnosti."


 


banner-mladi-literat-200


safe-si


skype

Arhiv