VABILO na STARŠEVSKI VEČER 


V A B I L O

na

STARŠEVSKI VEČER

Trebušček me boli!

Čustvene stiske in psihosomatika otrok.

 

Sreda, 12. 12. 2018 ob 17. uri,

v prostorih Svetovalnega centra Maribor,

Lavričeva ulica 5, soba št. 6.

 

Pri vsakdanjem delu v Svetovalnem centru Maribor se vse pogosteje srečujemo s primeri otrok, ki izostajajo od pouka oz. šolo s težavo obiskujejo zaradi nepojasnjenih fizioloških simptomov (slabosti, glavobolov…). Običajno so že opravili različne specialistične medicinske preglede, ki niso odkrili fiziološkega vzroka težav, kar v družino pogosto vnese dodatne skrbi, strah in zmedo. Na predavanju bomo pogledali kaj se ob tovrstnih težavah dogaja v telesu in v glavi. Izhajajoč iz predstavljenega modela bomo razvijali strategije pomoči, ki so staršem in otroku lahko v pomoč pri obvladovanju težav.

VIZIJA ŠOLE

"S skupnimi močmi v
varnem in spodbudnem 
okolju omogočamo
otrokom kvalitetno 
pridobivanje
vseživljenjskega znanja. 

Vzgajamo jih v
odgovorne, strpne,
spoštljive in dosledne
osebnosti."


 


banner-mladi-literat-200


safe-si


skype

Arhiv