Naučimo se plavati


Znanje plavanja ima velik nacionalni pomen, kar se odraža tudi v državnem sofinanciranju nekaterih plavalnih vsebin in programov, s čimer imajo slovenski otroci v obdobju odraščanja kar nekaj možnosti naučiti se plavati.

Šolsko leto 2018/2019

10-urni tečaj prilagajanja na vodo za 1. razred bazen Ruše 10. – 14. 6. 2019
20-urni plavalni tečaj za 3. razred bazen Ruše 10. – 14. 6. 2019
Preverjanje znanja plavanja v 6. razredu Pristan, Maribor, 1. 10. 2019
15-urni tečaj za neplavalce bazen Ruše 10. – 14. 6. 2019

 

tabele_NSP_INFORMATOR 2016_17

VIZIJA ŠOLE

"S skupnimi močmi v
varnem in spodbudnem 
okolju omogočamo
otrokom kvalitetno 
pridobivanje
vseživljenjskega znanja. 

Vzgajamo jih v
odgovorne, strpne,
spoštljive in dosledne
osebnosti."


 


banner-mladi-literat-200


safe-si


skype

Arhiv