Projekti in Dejavnosti


PROJEKTI

Metka Oberški
Valerija Vreča
Rastem s knjigo (7.r.), Prvi prizor.

Loreta Hebar
Razvojna naloga FS ZRSŠ.

Helena Savernik
Volitve, Ivan Cankar in njegovo delo

Nina Žavcer
Bralni nahrbtnik

Melita Šmidhofer
Bralno mesto

Maja Serdinšek
Bralni pašnik

Alenka Fišer
Bralni nahrbtnik

Barbara Ogrizek
Naša mala knjižnica

TEČAJI
Šola izvaja tečaje v skladu s predmetnikom in neobvezne tečaje:
– plavalni tečaji v 1.r. in 3.r , ( junij 2019) – športni pedagog,
– jezikovni tečaj na razredni stopnji 1., 2. razred (nemščina) – Mateja V. Stopar,
– kolesarski izpit – Špelca Bratuša in športni pedagog.

VIZIJA ŠOLE

"S skupnimi močmi v
varnem in spodbudnem 
okolju omogočamo
otrokom kvalitetno 
pridobivanje
vseživljenjskega znanja. 

Vzgajamo jih v
odgovorne, strpne,
spoštljive in dosledne
osebnosti."


 


banner-mladi-literat-200


safe-si


skype

Arhiv