Program dela za identificirane nadarjene učence


ODKRIVANJE IN DELO Z NADARJENIMI UČENCI

Po šolski zakonodaji je v osnovno šolo vpeljano sistematično odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci. Gre za to, da smo pozorni na učence, za katere pravimo, da so nadarjeni ali talentirani. Nadarjeni ali talentirani so tisti otroci in mladostniki, ki so bodisi na predšolski stopnji in v osnovni šoli pokazali visoke dosežke ali potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem ali umetniškem področju in kateri poleg rednega šolskega programa potrebujejo posebej prilagojene programe in aktivnosti.

Odkrivanje nadarjenih učencev je postopek, ko učitelji na podlagi učnega uspeha, dosežkov, tekmovanj, hobijev in drugih interesov izdelajo predloge, kdo bi sodil med nadarjene učence. V pogovoru s starši pridobimo njihovo soglasje za nadaljevanje postopka.

Identifikacijo nadarjenih učencev izvajamo na podlagi treh meril: 1. ocene učitelja, 2. testa sposobnosti in 3. testa ustvarjalnosti. Posameznik je spoznan za nadarjenega že, če je vsaj pri enem merilu dosegel zahtevan kriterij. Na podlagi rezultatov identifikacije potrdimo (ali ne) učenčevo nadarjenost. Z rezultati preizkusov seznanimo tudi učenčeve starše.

Strokovni delavki, ki koordinirata delo in aktivnosti za nadarjene učence, sta

  • Loreta Hebar
  • Ester Mlaj

Predviden program dela za nadarjene učence v šolskem letu 2017/2018

Loreta Hebar, koordinatorica za delo z nadarjenimi

 

dejavnost termin nosilec dejavnosti kraj izvedbe
Paletka – likovna delavnica oktober 2017 Alen Krajnc OŠ Jarenina
     
Sem kar jem   Barbara Ogrizek, OŠ Jarenina

 

 
  Sobotna šola    
       
       
Kolesarjenje prvi teden oktobra 2017 Polona Poljanec Okolica Jarenine
Pustolovski park Betnava april/maj 2018 Polona Poljanec Maribor
Sodelovanje na proslavah po dogovoru Metka Oberški, Valerija Vreča OŠ Jarenina
Sodelovanje s knjižnico po dogovoru Metka Oberški, Barbara Ogrizek OŠ Jarenina
Projekt Zimska pravljica po dogovoru Valerija Vreča, Metka Oberški OŠ Jarenina
Ogled dramske predstave Po dogovoru Metka Oberški  


VIZIJA ŠOLE

"S skupnimi močmi v
varnem in spodbudnem 
okolju omogočamo
otrokom kvalitetno 
pridobivanje
vseživljenjskega znanja. 

Vzgajamo jih v
odgovorne, strpne,
spoštljive in dosledne
osebnosti."


 


banner-mladi-literat-200


safe-si


skype

Arhiv