Program dela za identificirane nadarjene učence


ODKRIVANJE IN DELO Z NADARJENIMI UČENCI
Po šolski zakonodaji je v osnovno šolo vpeljano sistematično odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci. Gre za to, da smo pozorni na učence, za katere pravimo, da so nadarjeni ali talentirani. Nadarjeni ali talentirani so tisti otroci in mladostniki, ki so bodisi na predšolski stopnji in v osnovni šoli pokazali visoke dosežke ali potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem ali umetniškem področju in kateri poleg rednega šolskega programa potrebujejo posebej prilagojene programe in aktivnosti.
Odkrivanje nadarjenih učencev je postopek, ko učitelji na podlagi učnega uspeha, dosežkov, tekmovanj, hobijev in drugih interesov izdelajo predloge, kdo bi sodil med nadarjene učence. V pogovoru s starši pridobimo njihovo soglasje za nadaljevanje postopka.
Identifikacijo nadarjenih učencev izvajamo na podlagi treh meril: 1. ocene učitelja, 2. testa sposobnosti in 3. testa ustvarjalnosti. Posameznik je spoznan za nadarjenega že, če je vsaj pri enem merilu dosegel zahtevan kriterij. Na podlagi rezultatov identifikacije potrdimo (ali ne) učenčevo nadarjenost. Z rezultati preizkusov seznanimo tudi učenčeve starše.
Strokovni delavki, ki koordinirata delo in aktivnosti za nadarjene učence, sta
 Loreta Hebar
 Ester Mlaj

PROGRAM DELA ZA NADAREJENE
Loreta Hebar, koordinatorica za delo z nadarjenimi

nad

VIZIJA ŠOLE

"S skupnimi močmi v
varnem in spodbudnem 
okolju omogočamo
otrokom kvalitetno 
pridobivanje
vseživljenjskega znanja. 

Vzgajamo jih v
odgovorne, strpne,
spoštljive in dosledne
osebnosti."


 


banner-mladi-literat-200


safe-si


skype

Arhiv