POMEMBNI DATUMI ZA DEVETOŠOLCE OB VPISU V SREDNJE ŠOLE


21. januar – objava Razpisa za vpis v SŠ IN DD na spletni strani MIZŠ
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/
15. in 16. februar – informativni dan;
Do 4. marca– prijava na opravljanje preizkusa nadarjenosti oziroma ugotavljanja izpolnjevanja športnih pogojev;
11. marec – 23. marec – opravljanje preizkusov nadarjenosti, znanja in spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnih vpisnih pogojev kandidatov za program Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazijja (š)
27. marec – posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih posebne nadarjenosti, znanj in spretnosti
2. april – zadnji dan prijav za vpis v SŠ 2018/2019;
8. april do 16. ure – številčna objava stanja prijav na spletni strani MIZŠ;
23. april– zadnji dan prenosa prijav;
do 29. maja – obveščanje o omejitvah in spremembah obsega vpisa (spletna stran MIZŠ)
7. junij – obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa
14.junij – podelitev zaključnih spričeval učencem 9. r. OŠ
18. junij – 21. junij – vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka
21. junij – objava spodnjih mej 1. kroga
26. junij – do 14. ure prijava kandidatov za 2. krog izbirnega postopka
28. junij – do 14. ure objava spodnjih mej 2. kroga
2. julij – do 14. ure vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka
30. avgust – vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta

 

Za vsa ostala vprašanja sem vam na voljo v času šolskih odmorov
Za svetovalno službo:
Ester Mlaj, univ. dipl. ped.

VIZIJA ŠOLE

"S skupnimi močmi v
varnem in spodbudnem 
okolju omogočamo
otrokom kvalitetno 
pridobivanje
vseživljenjskega znanja. 

Vzgajamo jih v
odgovorne, strpne,
spoštljive in dosledne
osebnosti."


 


banner-mladi-literat-200


safe-si


skype

Arhiv