Podaljšano bivanje OPB


Programske osnove podaljšanega bivanja (OPB)

Dnevne aktivnosti podaljšanega bivanja so razvidne iz sheme. Med posameznimi stopnjami se program razlikuje po času trajanja in vsebinskih oblikah.

SD (Samostojno delo):

Samostojno delo je skoraj najpomembnejše pri podaljšanem bivanju. Poleg reševanja nalog in samostojnega učenja se v okviru samostojnega dela izvajajo tudi različne oblike spoznavanja in raziskovanja. Učenci naloge rešujejo sami, v dvojicah ali v skupini. Ves čas jih spremlja učitelj. V času reševanja nalog so praviloma vsi učenci v učilnici. Takrat velja načelo čim večje tišine, da bi bila zbranost za delo čim večja. Starši praviloma ne morejo prevzeti otrok.

NČ (Neusmerjeni čas):

Učenci pod vodstvom učitelja odidejo na kosilo. Predhodno se pripravijo na prehranjevanje. Učitelj jih večkrat opozori na pravilnost prehranjevanja. Po kosilu se skupno vrnejo v učilnico.

UPČ (Usmerjeni prosti čas):

Usmerjeni prosti čas ima poleg sprostitvene tudi oblikovalno funkcijo. Dejavnosti načrtuje učitelj. Pri načrtovanju učitelj upošteva tako starost učencev kot letni čas in potrebe učencev. Učitelj načrtuje dejavnosti iz naslednjih področij: kulturno – umetniškega, delovno – tehničnega, športnega, zabavno – igralnega, izrazno – umetniškega, raziskovalno – delovnega, ekološkega in podobno.

V tem času bodo potekale tudi nekatere interesne dejavnosti. Učenci, ki se udeležijo teh dejavnosti, o tem obvestijo učitelja. V učilnico se vrnejo ob začetku samostojnega dela.

NČ (Neusmerjeni čas):

Zadnje minute podaljšanega bivanja so namenjene neusmerjenemu času. Ta čas imajo učenci na voljo za igro po lastni izbiri ali za tista opravila, ki jih še niso opravili, a so zanje pomembna. Učitelj tudi pregleda opravljeno delo, učenci pa mu pomagajo pri ureditvi učilnice oziroma prostora.

Učitelji :

Valerija Vreča
OPB 1, 2, 3
Mateja Veličkovski Stopar
OPB 1, 2
Stanko Fekonja
OPB 1, 2, 3
Polona Poljanec
OPB 1, 2, 3
Tjaša Peček
OPB 1, 3
Loreta Hebar
OPB 2, 3

VIZIJA ŠOLE

"S skupnimi močmi v
varnem in spodbudnem 
okolju omogočamo
otrokom kvalitetno 
pridobivanje
vseživljenjskega znanja. 

Vzgajamo jih v
odgovorne, strpne,
spoštljive in dosledne
osebnosti."


 


banner-mladi-literat-200


safe-si


skype

Arhiv