Šolska knjižnica


V šolski knjižnici imamo okrog 7000 knjig za učence in učitelje. Knjige si lahko učenci izposojajo po urniku šolske knjižnice. Učenec si lahko izposodi knjige za 14 dni. Ta rok se lahko podaljša še za 14 dni.

 

Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek
0 730 – 815 K   K    
1 820 – 905 K       K
2 910 – 955 K        
1. odmor         K
3 1015 – 1100         K
4 1105 – 1150          
5 1155 – 1240     K K K
2. odmor   K K   K
6 1300– 1345 K K K   K
7 1350– 1435 K K K    

OPOMBA: (A)/(B) urnik

V knjižnici pričakujeta učence knjižničarki: Metka Oberški in Barbara Ogrizek.


UČBENIŠKI SKLAD

Učbeniški sklad vodi gospa Mateja Veličkovski Stopar. Iz sklada si učenci lahko sposojajo komplet učbenikov za posamezni razred. Šola ima dobro razvit sistem izposoje učbenikov. Ob podpori Ministrstva za šolstvo, znanost in šport smo ta sistem še razširili. Sklad dopolnjujemo z novimi učbeniki, ki so predpisani za posamezni učni predmet.

S tem je omogočena izposoja učbenikov za vse učence.

Od 1. do 9. razreda je izposojevalnina brezplačna. Učbenike razdelimo učencem ob začetku šolskega leta. V primeru poškodbe ali izgube učbenika, učenec plača odškodnino.

VIZIJA ŠOLE

"S skupnimi močmi v
varnem in spodbudnem 
okolju omogočamo
otrokom kvalitetno 
pridobivanje
vseživljenjskega znanja. 

Vzgajamo jih v
odgovorne, strpne,
spoštljive in dosledne
osebnosti."


 


banner-mladi-literat-200


safe-si


skype

Arhiv