Oblike sodelovanja s starši


Starši bodo aktivno in enakovredno sodelovali pri življenju in delu vrtca. Pisno in ustno jih bomo obveščali o različnih programih vrtca.

Sprotno bomo izmenjavali informacije o otrocih z vzgojiteljico, pomočnico vzgojiteljice in svetovalno službo.

Omogočili jim bomo postopno uvajanje otrok v različne programe.

Sodelovali bodo pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu.

Spoštovali bomo zasebno sfero družin, njihovo kulturo, identiteto, jezik, svetovni nazor, vrednote, prepričanja, stališča, navade in običaje, ter dosledno spoštovali njihovo pravico do zasebnosti in varstva osebnih podatkov.

 

SVET STARŠEV VRTCA

Za organizirano uresničevanje interesov staršev se iz vseh treh oddelkov izvolijo predstavniki v Svet staršev.

Na 1. roditeljskem sestanku so bili predlagani v Svet staršev:

v oddelku od 1-3 let: predstavnik – Ksenija Maček, namestnik – Irena Keuschler

v oddelku od 2-4 let: predstavnik – Felona Žolnir, namestnik – Emanuela Pavalec

v oddelku od 4-6 let:  predstavnik – Tamara Lovrenčič, namestnik – Katja Lasbaher

 

SREČANJA S STARŠI

Roditeljski sestanki

september:

– predstavitev delavcev in dela v vrtcu
– seznanjanje staršev s pravilnikom o varnosti otrok, s publikacijo,
– načrtovanje aktivnosti s starši

november:

– predstavitev bralne značke
– predavanje
–  božično – novoletno praznovanje

marec:

– mesec posvečen mamam in babicam
– predstavitev poklica v vrtcu

maj:

– pogovor o realizaciji dela v minulem šolskem letu
– program dela v poletnih mesecih
– vpis novincev in dnevi odprtih vrat

Izleti, delavnice:

– čiščenje semen iz buč
– kostanjev piknik
– teden otroka
– obisk vrtnarije Kren
– obisk kmetije ob tednu otroka
– novoletna delavnica v mesecu decembru
– družabno dopoldne z babicami in dedki
– prireditev ob materinskem dnevu
– dnevi odprtih vrat
– program za starše ob zaključku šolskega leta
– rojstni dnevi otrok
– zaključni izlet
– sodelovanje pri zbiranju in prinašanju odpadnega materiala

 

POMOČ STARŠEM PRI REŠEVANJU PROBLEMOV

Pri težavah pri razvoju otrok (otroci  s posebnimi potrebami) pomaga  pedagoginja na šoli;

da bi odpravili govorne pomanjkljivosti  napotimo  starše in otroka k logopedu;

za lažji prehod iz vrtca v šolo izvajamo hospitacije z učiteljico 1. razreda;

za zdravje otrok, za zdravje zob skrbimo z  nesladkanimi napitki, sezonskim sadjem, umivanjem zob, s sodelovanjem z zobozdravstveno preventivo.

VIZIJA ŠOLE

"S skupnimi močmi v
varnem in spodbudnem 
okolju omogočamo
otrokom kvalitetno 
pridobivanje
vseživljenjskega znanja. 

Vzgajamo jih v
odgovorne, strpne,
spoštljive in dosledne
osebnosti."


 


banner-mladi-literat-200


safe-si


skype

Arhiv