Likovna kolonija Paletka 2018


RAZPIS

otroške likovne kolonija

PALETKA 2018

 

KDAJ: sobota, 20. oktober 2018

 KJE: Osnovna šola Jarenina

 KAJ: delavnice otroške likovne ustvarjalnosti po priloženem programu

 UDELEŽENCI: 54 osnovnošolcev

 KOTIZACIJA: 15 EUR (DDV je vključen) na udeleženca iz OŠ občin Kungota, Pesnica, Šentilj

 

NAČIN PLAČILA: Po prejemu prijavnice vam bomo poslali račun (in položnico), ki ga morate poravnati do začetka delavnice, če so plačniki ustanove, lahko tudi kasneje.

Že vplačano kotizacijo vrnemo le ob predložitvi zdravniškega potrdila. Če je plačnik kotizacije ustanova, mora le-ta obvezno potrditi vašo prijavnico s podpisom in z žigom.

 

 PRIHOD UDELEŽENCEV V JARENINO IN ODHOD DOMOV:

Za prihod v Jarenino in odhod domov poskrbijo starši udeležencev sami!

 POGOJI ZA PRIJAVO:

  1. Prijavijo se lahko učenci osnovne šole stari od 11 do 15 let.
  2. Učitelji likovne vzgoje izberejo največ 8 učencev, poznavajoč njihove ustvarjalne zmožnosti, nagnjenja in za katere menijo, da bi na Paletki 2018 lahko nadgradili svoje ustvarjalne želje.
  3. Učenci se prijavijo na osnovi posveta s svojim učiteljem likovne pedagogike in z vednostjo staršev na priloženem prijavnem obrazcu.
  4. Če bi se na posamezno delavnico prijavilo preveč udeležencev (število udeležencev je v posamezni delavnici omejeno), bomo na osnovi posveta z likovnim pedagogom prijavljenega preusmerili v drugo ali tretjo izbrano delavnico.
  5. Ker si želimo, da bi se udeleženci delavnic ves dan dobro počutili, naj bodo primerno oblečeni in obuti. Upoštevajo naj tudi opombe pri posameznih delavnicah.

 

 ROK PRIJAVE:

    TAKOJ, najkasneje do petka, 12. 10. 2018, na naš naslov.

 

Paletka Prijavnica 2018
Paletka Prijavnica 2018
paletka_prijavnica_2018.pdf
505.0 KiB
45 Downloads
Details

 

Pričakujemo vaš odziv in vas pozdravljamo

Sabrina Hudales,

organizatorka OI JSKD Pesnica

 

PALETKA 2018

Jarenina, 20. oktober 2018

 

 PROGRAM:

  1. DEKORATIVNE CEVI

vodja delavnice: Alen Krajnc

število udeležencev: 8

– mešanje tehnik, spoznavanje dimenzij likovnega sporočanja

– spoznavanje raznolikosti in značilnosti prostorskega oblikovanja

– likovno eksperimentiranje

OPOMBA: Od udeležencev se pričakuje, da imajo s seboj čopiče.

2.      MOZAIK

vodja delavnice: Maja Patty

število udeležencev: 8

– spoznavanje osnovnih postopkov izdelave mozaika

– praktično delo: kreacija mozaika

 

3.      KIPARSKA DELAVNICA – »Figura, ki se fura«

vodja delavnice: Mitja Novak

število udeležencev: 8

– seznanitev s kiparsko tehniko

– razširitev kiparskih znanj in spretnosti

– oblikovanje skulpture

 

4.      SLIKARSKI OBJEKT

vodja delavnice: Katja Kozjek Varl

število udeležencev: 8

– seznanitev s tehniko dela in materiali

– spoznavanje raznolikosti in značilnosti prostorskega oblikovanja, umestitev objekta v prostor

– likovno eksperimentiranje, spoznavanje harmoničnosti barv

OPOMBA: Od udeležencev se pričakuje, da imajo s seboj čopiče.

 

5.      FOTO – KLUB

vodja delavnice: Stanko Rijavec

število udeležencev: 8

– osnove fotografije

– obdelava in izdelava fotografij v slogu foto temnice

PRIPOROČILO: Udeleženci lahko imajo s seboj digitalni fotoaparat, mobilni telefon s foto kamero in priključni (USB) kabel, ni pa obvezno.

 

6.      SLIKARSKA DELAVNICA – »Slikam kot Picasso«

vodja delavnice: Andrej Velikonja

število udeležencev: 8

– spoznavanje kubizma

– likovno eksperimentiranje

– spoznavanje raznolikosti dimenzij likovnega sporočanja

 

  1.  ANIMIRANI FILM

vodja delavnice:  Marko Šebrek

število udeležencev: 6

– osnove in spoznavanje zvrsti animacije

– izdelava in predstavitev animiranega filma

 

URNIK:

 

sobota, 20. 10. 2018

 

                    ob 9.00 zbor udeležencev v OŠ Jarenina, malica, predstavitev projekta, razporeditev po delavnicah
9.30 – 12.30 delo v delavnicah
12.30 – 14.00 kosilo in prosti čas
14.00 – 16.00 delo v delavnicah
16.00 – 16.30 pregled dosežkov dneva
ob 16.30 fotografiranje in odhod domov

 

O PALETKI:

Paletka je oblika ustvarjanja v likovno problemsko naravnanih delavnicah, ki omogočajo, da sodelujoči spoznajo najrazličnejše likovne panoge, pristope in tehnike.

Tako so udeležencem dani pogoji za izraz ustvarjalnih nagnjenj na čim več likovnih področjih. Delavnice bodo vodili ugledni likovni pedagogi, ki s svojimi referencami zagotavljajo, da s sodelovanjem na Paletki najdejo možnost uveljavitve mladi likovni talenti in njihovi mentorji ter osnovne šole od koder prihajajo.

Likovni izdelki, ki bodo na Paletki nastali, bodo razstavljeni v razstavišču društvenega prostora KUD Kajuh Jarenina. Na otvoritvi razstave, kamor bomo povabili vse udeležence, njihove starše in širšo javnost, bodo vsi udeleženci in njihovi mentorji prejeli priznanje za sodelovanje in katalog.

 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – Območna izpostava Pesnica

 

PALETKA 2018

otroška likovna kolonija

 

p r  i j a v n i c a

 

Osnovna šola:___________________________________________­­­­­­_____

 

KJE: Osnovna šola Jarenina

KDAJ: sobota, 20. oktober 2018

ROK PRIJAVE: 12. oktober 2018

 

ime in priimek:__________________________razred:__________

naslov doma:  __________________________________________

                           __________________________________________

E-naslov: ______________________________________________

telefon doma: _________________ mob. tel.: _________________

 

podatki o mojem likovnem učitelju (ime in priimek)            

_________________________________________________________________

 

prijavljam se za sodelovanje v delavnici:

 

________________________________________________________

(številka delavnice in njen naslov)

 

Če v izbrani delavnici ne bi bilo prostora zame, izbiram rezervni:

 

1.__________________________________ (številka delavnice in njen naslov)

 

2.__________________________________ (številka delavnice in njen naslov)

 

podpis učitelja podpis staršev podpis udeleženca
________________ ________________ ________________

 

 

 

PLAČNIK KOTIZACIJE /Obkroži/

 

Sam                                                                                             Ustanova  /  šola  /  drugi

 

Ustanova/šola/drugi……………………………………………………..……….…………………………………………….

 

Ulica,hišna št.,kraj…………………….…………………………………………….………………………………………….

 

Poštna številka………………………………………pošta…………….……..……………………………………………….

 

Telefonska številka…………………..………………..….   fax……………………………….……………………..……..

 

Ali ste davčni zavezanec za davek na dodano vrednost (obkrožite):            DA        NE

 

Davčna številka……………………………………………………………………………………..………………………

 

Datum:                                                  Žig:                                                    Podpis odgovorne osebe

plačila kotizacije:

VIZIJA ŠOLE

"S skupnimi močmi v
varnem in spodbudnem 
okolju omogočamo
otrokom kvalitetno 
pridobivanje
vseživljenjskega znanja. 

Vzgajamo jih v
odgovorne, strpne,
spoštljive in dosledne
osebnosti."


 


banner-mladi-literat-200


safe-si


skype

Arhiv