Letni delovni načrt


Na osnovi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 70/2005, 60/2006, 63/2006), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/2005) in Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 70/2005, 60/2006, 63/2006) sprejema Svet zavoda Osnovne šole Jarenina LETNI DELOVNI NAČRT ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016, s katerim šola zagotavlja sistematično uresničevanje vseh ciljev, ki so opredeljeni z zakoni.

Letni delovni načrt je dokument, s katerim vsako leto določimo obseg, vsebino in organizacijo dela na šoli. Želimo, da bi bila šola sodobna, aktualna in vsebinsko bogata. Med šolskim letom bomo izvedli vrsto nalog, ki jih bomo v LDN le nakazali, kasneje pa jim bomo določili vsebino in pomen.

Delovni načrt šole je zasnovan na podlagi:

 • Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
 • smernic za delo v osnovni šoli,
 • potreb učencev,
 • kadrovskih, materialnih in prostorskih pogojev,
 • učnih načrtov in letnih priprav učiteljev,
 • planov strokovnih aktivov,
 • plana izobraževanj,
 • dela šolske svetovalne službe,
 • dela šolske knjižnice,
 • plana interesnih dejavnosti,
 • ugotovitev uspešnosti šole v preteklih letih,
 • neposrednega sodelovanja staršev in
 • sodelovanja z okoljem.
LETNI DELOVNI NAČRT 2018 2019
LETNI DELOVNI NAČRT 2018 2019
LETNI-DELOVNI-NACRT-2018-2019.pdf
882.9 KiB
119 Downloads
Details

 

VIZIJA ŠOLE

"S skupnimi močmi v
varnem in spodbudnem 
okolju omogočamo
otrokom kvalitetno 
pridobivanje
vseživljenjskega znanja. 

Vzgajamo jih v
odgovorne, strpne,
spoštljive in dosledne
osebnosti."


 


banner-mladi-literat-200


safe-si


skype

Arhiv