Interesne in druge dejavnosti


INTERESNE DEJAVNOSTI
Učenci imajo različne interese. Za njihov razvoj organizira šola več interesnih dejavnosti, ki so določene z letnim delovnim načrtom. Učenke in učenci si interesno dejavnost izberejo prostovoljno. V šolskem letu 2018/19 bomo izvajali različne interesne dejavnosti.
Mentorji bodo učiteljice in učitelji naše šole in zunanji izvajalci.

V šolskem letu 2018/2019 nadaljujemo z izvajanjem programa GIMNASTIKA V ŠOLI, ki je namenjen učencem od 1. – 5. razreda. Izvajalec programa je Športno društvo Center Maribor. Poudarek dejavnosti je na gimnastični vadbi. Program je plačljiv.

Svetujemo, da si vsak učenec izbere eno izmed navedenih interesnih dejavnosti, ki jo potem redno obiskuje.
V 5. razredu se izvaja tečaj za kolesarski izpit. Opravljanje je prostovoljno, na podlagi pisne prijave podpisane s strani staršev.

Interesne dejavnosti 2018/2019:
Melita Šmidhofer
Vesela matematika 1. – 3. r.

Helena Savernik
Humanitarna dejavnost (NP)

Barbara Ogrizek
Prva Pomoč (8., 9. r.) (NP)

Nina Žavcer
Folklora

Tjaša Peček
Raziskovalci znanja (NP)
Otroški parlament (NP)
Vrstniška medijacija (NP)
Iskalci znanja (NP)

Metka Oberški
Vesela šola (7. – 9.r.), Bralni klub, CT

Loreta Hebar
Matematični krožek (NP)

Polona Poljanec, Maja Serdinšek
POHAJKOVALSKI KROŽEK (6. – 9. r.),

Polona Poljanec
Opičje norčije, 1. r
Radi telovadimo, 2. – 3. R
Žogomet, 4. – 5.r (NP)

Polona Poljanec
Kulski krožek šestošolcev 6. R (NP)

NK Jarenina
Nogometni krožek

Nejc Dernovšek
Šah

Gregor Gošnik
Šolski radio

Ljuba Tetičkovič
Vesela šola 4. – 6.r, (NP)
Zbiranje zamaškov – humanitarna dejavnost (NP)

Stanko Fekonja
Konstrukcije

Mateja Veličkovski
Mediacija

Marija Harc, Maja Serdinšek, Špelca Bratuša
Lutke

VIZIJA ŠOLE

"S skupnimi močmi v
varnem in spodbudnem 
okolju omogočamo
otrokom kvalitetno 
pridobivanje
vseživljenjskega znanja. 

Vzgajamo jih v
odgovorne, strpne,
spoštljive in dosledne
osebnosti."


 


banner-mladi-literat-200


safe-si


skype

Arhiv