Interesne dejavnosti


Učenci imajo različne interese. Za njihov razvoj organizira šola več interesnih dejavnosti, ki so določene z letnim delovnim načrtom. Učenke in učenci si interesno dejavnost izberejo prostovoljno. V šolskem letu 2017/18 bomo izvajali različne interesne dejavnosti.

Mentorji bodo učiteljice in učitelji naše šole in zunanji izvajalci.

V šolskem letu 2017/2018 nadaljujemo z izvajanje programa ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG, ki je namenjen učencem od  1. – 4. razreda. Izvajalec programa je Športno društvo Center Maribor. Poudarek dejavnosti je na gimnastični vadbi.

Svetujemo, da si vsak učenec izbere eno izmed navedenih interesnih dejavnosti, ki jo potem redno obiskuje.

V 5. razredu se izvaja tečaj za kolesarski izpit. Opravljanje je prostovoljno, na podlagi pisne prijave podpisane s strani staršev.

Interesne dejavnosti 2017/2018

Ime in priimek učitelja Interesna dejavnost
Helena Savernik Humanitarna dejavnost
Barbara Ogrizek Prva Pomoč (8., 9. r.)
Nina Žavcer Folklora
Tjaša Peček Male sive celice
Metka Oberški Vesela šola (7. – 9.r.), Bralni klub, CT
Loreta Hebar Matematični krožek
Polona Poljanec POHAJKOVALSKI KROŽEK (6. – 9. r.), Športni krožek 1. – 2. r, Žogomet 3. – 5. r
NK Jarenina Nogometni krožek
Nejc Dernovšek Šah
Gregor Gošnik Šolski radio
Ljuba Tetičkovič Vesela šola 4. – 6. Razred, Angleška bralna značka
Marija Harc, Maja Serdinšek Lutke

 

VIZIJA ŠOLE

"S skupnimi močmi v
varnem in spodbudnem 
okolju omogočamo
otrokom kvalitetno 
pridobivanje
vseživljenjskega znanja. 

Vzgajamo jih v
odgovorne, strpne,
spoštljive in dosledne
osebnosti."


 


banner-mladi-literat-200


safe-si


skype

Arhiv