Tekmovanja


V ospredju šolskih športnih tekmovanj ni le športni dosežek, temveč tudi skupno prizadevanje za dosego cilja, spoštovanje vseh sodelujočih, medsebojna pomoč in vzgoja za to, da se znamo veseliti uspeha in tudi prenesti poraz. Pri tekmovanjih se upoštevajo fiziološka, socialna in pedagoška načela. Vzgojne možnosti šolskih športnih tekmovanj se kažejo v učinkovitejšem otrokovem samonadzoru, samospoštovanju in spoštovanju pozitivnih vedenjskih vzorcev (pošteno obnašanje, borbenost, spoštovanje vloženega truda).

Šolsko leto 2018/2019
Oktober: ORIENTACIJSKI TEK državno tekmovanje
November: NOGOMET, st. dečki medobčinsko tek. občin Pesnica, Kungota, Šentilj       Januar: T-ball, 4. in 5. razred
Maj: ATLETIKA, posamično področno tekmovanje

Šport v šoli je dobra priložnost za povezovanje šole, učencev, staršev in klubov iz okolice, zato se učenci lahko udeležijo tudi šolskih tekmovanj, ki ne bodo organizirana s strani šole. V primeru, da pobudo dobimo s strani učencev, staršev ali klubov, šola učenca prijavi na tekmovanje, za prihod, odhod na tekmovališče in spremstvo so odgovorni starši, klubi.

VIZIJA ŠOLE

"S skupnimi močmi v
varnem in spodbudnem 
okolju omogočamo
otrokom kvalitetno 
pridobivanje
vseživljenjskega znanja. 

Vzgajamo jih v
odgovorne, strpne,
spoštljive in dosledne
osebnosti."


 


banner-mladi-literat-200


safe-si


skype

Arhiv