O zavodu


V hitro se spreminjajočem svetu ekonomskega, tehnološkega in znanstvenega razvoja ima izobraževanje osrednji pomen, in sicer za posameznika in družbo kot celoto. Za okolje, v katerem deluje naša šola, pa je še toliko bolj pomembno, da stremimo k zastavljenim ciljem sodobne in kakovostne šole 21.stoletja.

Delovanje OŠ JARENINA na področju izobraževanja sledi opredeljenim nacionalnim in evropskim ciljem. Ti so:

– povečati kakovost in učinkovitost izobraževalnega sistema,

– omogočiti vsem, da dosežejo čim več znanja, spretnosti in zmožnosti ter

– odpirati sistem izobraževanja v širši prostor.

Zavod za uresničevanje temeljnih usmeritev in ciljev strokovno sodeluje z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport RS, Zavodom za šolstvo OE Maribor, Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše Maribor, z osnovnimi šolami občin Pesnica, Kungota in Šentilj, z JSKD Pesnica ter drugimi institucijami na področju izobraževanja in socialnega varstva.

V skladu s temi cilji bo zavod usmeril svoje delo na vsa področja, ki prispevajo k razvoju ter pridobivanju znanj.

team member

Alen Krajnc


ravnatelj
Alen Krajnc

 

VIZIJA ŠOLE

"S skupnimi močmi v
varnem in spodbudnem 
okolju omogočamo
otrokom kvalitetno 
pridobivanje
vseživljenjskega znanja. 

Vzgajamo jih v
odgovorne, strpne,
spoštljive in dosledne
osebnosti."


 


banner-mladi-literat-200


safe-si


skype

Arhiv